Mass

MASS SCHEDULE                                             

Saturday 5 p.m. English                                                                                                
Sunday 8 a.m. English - St. Patrick's Church, Loleta                                                 
Sunday 10 a.m. English                                                                                                 
Sunday 12:00 noon Spanish                                                                                          


WEEKDAY MASS SCHEDULE
Wednesday Traditional Mass 5:00 p.m.                                           
Monday - Friday 12:00 p.m